Terug naar overzicht

  Navorming POCT

Korte omschrijving:  

Data: De lessen zullen wekelijks doorgaan op woensdag (9u – 12u en 13u – 16u): 2, 9 & 16 oktober 2019

DOELSTELLINGEN
1. Kan POC-testen situeren binnen de context van een universitair ziekenhuis
2. Kan meewerken binnen een bestaand kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot POCT
3. Kent de voorwaarden en normen waaraan moet voldaan worden om kwaliteitsvolle POC-testen uit te voeren
4. Kan POC-testen situeren binnen de context van eerstelijnszorg, zowel vanuit standpunt van de zorgverlener, als van het laboratorium
5. Heeft zicht op de meest actuele ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden m.b.t. POC-testen
6. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot serologie
7. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot stollingsparameters
8. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot klinische parameters
9. Kan gebruik maken van handtoestellen
10. Kan gebruik maken van tafeltoestellen

Programma en inschrijven

Datum : 2/10/2019
Locatie : erasmus Hogeschool Brussel
Organisatie erasmus Hogeschool Brussel
Voorwaarden :

Kostprijs: 95 euro per studiedag (inclusief broodjeslunch/drank per studiedag) of 285 euro voor het volledige programma

Inschrijven is mogelijk via deze link